Graduatie en seminar bij Gracie Barra

Examen of graduatie bij BJJ


BJJ is een relatief jonge sport waar een moderne gedachten en hiërarchie achter schuilt. Bij veel Gracie Barra scholen in Nederland is er jaarlijks een graduatiemoment waarbij studenten gegradueerd worden wanneer deze in aanmerkingen komen voor een hogere band of streep. Het verschil t.o.v. de traditionele zelfverdedigingssporten als bijvoorbeeld Judo of het Japanse Jiujitsu is dat er vaak geen examens hoeven afgenomen te worden. Bij Braziliaans jiujitsu is de gedachten dat graduatie plaatsvindt als een beoefenaar daar klaar voor is en niet als deze alleen een reeks technieken kan tonen. Beoordeling van de BJJ beoefenaar door de leraar gaat uiteraard ook op basis van kennis techniek, maar ook op trainingstijd, inzet, persoonlijke ontwikkeling en voor wie het van toepassing is op competitieniveau.

Jaarlijkse seminar Gracie Barra in Nederland

De Gracie Barra scholen in Nederland hebben een sterke verbinding met Brazilië. Vrijwel jaarlijks bezoekt 6 graads zwarte band Vinicius Magalhães (Draculino) als vertegenwoordiger van Gracie Barra één of meerdere scholen in Nederland voor een seminar. Dat is vaak ook een moment voor graduatie (van de hogere banden).

BJJ banden en niveau

In Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), de graduatie van beoefenaars wordt aangegeven door middel van gekleurde banden. Het graduatiesysteem in BJJ is gebaseerd op de progressie en het niveau van de beoefenaar. Hier is een algemene rangschikking van de BJJ-graduaties:

Naast de zwarte band zijn er nog extra gradaties die worden toegekend aan beoefenaars met uitzonderlijke expertise en toewijding. Dit omvat de rangen van zwarte band met strepen, waarbij elke streep aangeeft dat de beoefenaar verdere vorderingen heeft gemaakt binnen de zwarte band.

Het verloop van de graduatie kan variëren tussen verschillende BJJ-scholen en instructeurs. Sommige scholen hanteren een strengere graduatiebeoordeling, terwijl andere scholen een meer flexibele aanpak hanteren. Het is belangrijk op te merken dat het behalen van een graduatie in BJJ niet alleen afhankelijk is van technische vaardigheden, maar ook van discipline, karakter en betrokkenheid bij de BJJ-gemeenschap.